Om oss

DPM städ och flytt

Din servicepartner

Vi är den lösningsfokuserade leverantör av städtjänster som underlättar vardagen för vara kunder. Vi har alltid kunden i fokus och ser till att leverera det som kunden förväntar.

Om oss

Städtjänster

-hemstädning

-flyttstädning

-kontorstädning

-storstädning

-trappstädning

-byggstädning

-skolstädning

-fönsterputsning

-sanering

Vi behandlar våra kunders ägodelar som om de vore våra egna och lägger verkligen ner vår själ i att städningen ska bli så bra som möjligt och gå så smidigt och snabbt som möjligt för er!!


Kvalitetspolicy

DPMs verksamhet ska bedrivas enligt för vår verksamhet tillämpliga krav. Våra kunders krav och förväntningar skall tillgodoses.

Företagets ledningssystem har upprättats med syfte att stödja affärsidén och de långsiktiga strategierna.

Ledningssystemet ska utgöra ett stöd för företagets personal i det dagliga arbetet och därigenom bidra till ökad effektivitet.

Ett viktigt syfte med ledningssystemet är att utgöra grund för ständiga förbättringar. För att kunna påvisa sådana förbättringar har mätbara kvalitetsmål uppställts.

Förmågan att motsvara kundens krav och förväntningar samt mäta kundens tillfredsställelse följs bland annat upp genom kundenkäter.

 

INSTA 800 (SS 627801:2012)

INSTA 800 är en nordisk standard som används för mätning och utvärdering av utfört städkvalitet, där städresultatet i lokalerna med olika metoder kontrolleras mot en kvalitetsnivå som vi som leverantör fastställt på förhand i samarbete med våra kunder. Våra medarbetare som arbetar med standarden är certifierade till nivå 3 och 4.
På detta sätt vill vi garantera dig som kund en konstant hög kvalitetsnivå.

För att säkerställa god städkvalitet DPM använder sig av slumpmäsiga urval. Utförda kontroller dokumenteras och sparas i rengöringssystemet.

Samarbetspartners

DPM städ och flytt

Din servicepartner

Besöks och postadress:

Käglingevägen 27

213 76

040 100 191

COPYRIGHT © ALL RIGHTS RESERVED