Trädgårdsskötsel

Oberoende av årstid erbjuder vi skötsel och underhåll av alla typer av utemiljöer.

Vårt syfte är att alltid skapa en unik upplevelse. Vi arbetar mot att underlätta din vardag genom att skapa fina trädgårdar, underhålla friska träd och helt enkelt göra miljön välmående. Våra tjänster gör ditt liv lite enklare och skapar trygghet i din vardag. Se nedan vilka tjänster vi erbjuder inom trädgårdsskötsel:

  • Allt inom trädgårdsskötsel (gräsklippning, ogräs etc)
  • Snöskottning
  • Trädgårdsdesign
  • Yttre fastighetsskötsel (staket, mur etc)
  • Trädfällning
  • Trädäck